بیمه آتش سوزی مطب

به موجب این بیمه‌نامه، ساختمان، اثاثیه و تاسیسات مطب پزشکان در برابر خطرات اصلی و خطرات اضافی (مثل سرقت، سیل، زلزله، طوفان، نشست زمین، نوسانات برق و ...) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

شرایط پرداخت:
براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه ملت، بیمه آتش‌سوزی مطب برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون) همراه با 45 درصد تخفیف ارائه خواهد شد. پرداخت این دسته از اعضای محترم جامعه پزشکی هم طی اقساط 4 ماهه خواهد بود.

تکمیل سفارش