بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث اختیاری است و یکی از انواع بیمه‌ای است که به یک ‌وسیله‌نقلیه تعلق می‌گیرد. به طور کلی خطرات تحت پوشش بیمه بدنه به دو دسته خطرات اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند.
خطرات اصلی مانند سرقت کلی، تصادف، خساراتی که با رخ دادن حوادث آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه به وسیله‌‌نقلیه بیمه‌شده وارد می‌شود. بیمه‌گذاران می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه‌ی بیشتری به شرکت‌بیمه، از پوشش‌های اضافی (خطرات فرعی) زیر بهره‌مند شوند:
• جبران خسار‌ت‌ وسیله‌نقلیه در برابر حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و فوران آتش‌فشان
• سرقت لوازم و قطعات خودرو
• پاشش رنگ و اسید بر روی خودرو
• شکست شیشه
• نوسانات بازار
نرخ نهایی و قابل پرداخت بیمه بدنه براساس ارزش خودرو، مدل خودرو، سال ساخت خودرو، پوشش‌های اضافی و تخفیفاتی که توسط شرکت‌های مختلف بر آن قابل اعمال است، محاسبه می‌شود.

لزوم خرید الحاقیه بیمه بدنه
طبق ماده 10 قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی خود بیمه شده باشد، بیمه گر در زمان بروز خسارت متناسب با مبلغ بیمه‌نامه مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. برای مثال اگر شخصی خودرو خود را به ارزش 70 میلیون تومان بیمه بدنه کرده و ارزش فعلی آن به 140 میلیون تومان رسیده باشد، در صورت بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت شرکت بیمه به تناسب ارزش قبلی خودرو خسارت را پرداخت خواهد کرد، به همین دلیل بیمه مرکزی اعلام کرده‌است تا آن دسته از بیمه‌گذارانی که ارزش خودروی آن‌ها افزایش پیدا کرده‌است، نسبت به صدور الحاقیه اقدام کنند و سرمایه بیمه خود را به حد واقعی برسانند.

شرایط پرداخت:
براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه ملت، بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون) همراه با 30 درصد تخفیف ارائه خواهد شد. پرداخت این دسته از جامعه محترم پزشکی هم به صورت 25 درصد نقد و مابقی طی اقساط 8 ماهه خواهد بود.

تکمیل سفارش