سفارش شما

عنوان مبلغ
FLEISCHERS sonography in obstetrics and gynecology ۹۹۰,۰۰۰ تومان
جمع کل ۹۹۰,۰۰۰ تومان

ضمن تشکر؛ لطفا پس از مشاهده جدول فوق و بررسی صحت سفارش، فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

باتشکر از خرید شما، کتاب موردنظرتان حداکثر تا ۳ روز کاری به دست شما خواهد رسید

مشخصات فردی