سفارش شما

عنوان مبلغ
Manual of Obstetrics (Lippincott Manual) ۲۹۰,۰۰۰ تومان
جمع کل ۲۹۰,۰۰۰ تومان

ضمن تشکر؛ لطفا پس از مشاهده جدول فوق و بررسی صحت سفارش، فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

باتشکر از خرید شما، کتاب موردنظرتان حداکثر تا ۳ روز کاری به دست شما خواهد رسید

مشخصات فردی