رشد ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۰
به گزارش خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید سجاد رضوی درباره میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر یک رشد ۲۸.۵ درصدی در تعرفه‌های پزشکی داده شده است، اما میزان رشد اجزای تعرفه‌ها باید با نظر اعضای شورای عالی بیمه تصویب شده و بعد به دولت رفته و از سوی دولت ابلاغ شود.

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تاکید کرد: هنوز هیچ عدد و رقمی برای اجزای تعرفه‌های پزشکی امسال اعلام نشده است و هرکس که در این زمینه عدد و رقمی ارائه می کند، تکذیب می شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: هنوز درباره میزان رشد اجزای  تعرفه ها تصمیم گیری نشده است، رشد کلی ۲۸.۵ درصدی تعرفه ها در دولت تصویب شده، اما اجزا باید از سوی دولت ابلاغ شود. این ۲۸.۵ درصد هم برای بخش دولتی اعمال می شود و هم خیریه و خصوصی.

پایان پیام/

مطالب مشابه