اگر نمیتوانید به مردم بگویید، به قوه قضائیه بگویید
چرا باید از بیان حقیقت بگریزد و آن را در پس پرده ابهام نگاه دارد و بر تردیدها و سایه‌های شک بیفزاید؟
وقتی این شک قوی تر می‌شود که قصد پنهان‌کاری وجود دارد که بیانیه امروز وزیر بهداشت و درمان خطاب به روسای دانشگاه‌ها را به سیر تحولات اضافه نماییم، پیامی که سراسر در برائت جویی از اتفاقات رخ داده بود!
عدم رعایت پروتکل‌ها، باز گذاشتن جاده‌ها و عدم نظارت باعث شد تا موج کشتار چهارم یعد از اتمام تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ در  تمام مملکت شروع شود.

 ترجیحات سیاسی مسئولین ارشد در جریان همه‌گیری این بار نیز همانند انچه از شروع پاندمی کرونا رخ داده است، موجب سلب کلی اعتماد ملی  گردیده و آنچه نباید می‌شد عاقبت شد.

 اخبار درز یافته قبل از تعطیلات نیز مخالفین بستن جاده‌ها و ممنوعیت سفرها را مشخص کرده بود. تا اینکه دکتر حریرچی در مصاحبه اخیر خود اشاراتی بدان کرد ولی از  گفتن مستقیم نام افراد مخالف که رای خود را به کرسی نشاندند، خودداری ورزید.

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌دارد که وظیفه قوه قضائیه و دادستان کل کشور است که با احضار ایشان و وزیر بهداشت و درمان برای یک بار هم که شده شفافیت لازم بر روند اتخاذ تصمیمات برای عموم انجام شود و مقصرین و تخطی کنندگان معرفی و در صورت نیاز تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار گیرند.

هجده فروردین ۱۴۰۰

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه