ما حق داریم واکسن بخواهیم
اکثریت افراد بالای ۶۵ سالی که دچار بستری در پیک پنجم شده‌اند و یا متاسفانه فوت کرده‌اند از کسانی هستند که واکسن تزریق ننموده‌اند.
این اطلاعات نشانه.ای واضح از اثر بخشی واکسیناسیون در گروه.های مهم و درخطر است. مثل همراه شدن با کاهش مرگ و میر در کارکنان سلامت. 

گروه پزشکان و قانون براساس این واقعیتهای غیر قابل شک، به صراحت خواستار تغییر کلی در نگرش سیاست‌های کلان کشور نسبت به تهیه واکسن است. 

ما اعتقاد داریم همه پندارهای غلط، متوهمانه، سیاست محور و خدای ناکرده منفعت محوری که تاکنون باعث از بین رفتن فرصت‌های کشور و مرگ بیگناهان شده است، باید سریعا تغییر یافته و تهیه واکسن به هر شیوه، از هر نوع و با تغییر در هر روندی انجام پذیرد. به نحوی که تزریق روزانه به اعداد بالای چند میلیون برسد تا ارزش زمانی آن حفظ گردد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه