بازرس و ناظر ویژه وزیر بهداشت در واکسیناسیون کووید ۱۹ منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است؛ 
 
جناب آقای دکترمحمدحسین حیدری
مشاور محترم و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 
با توجه به اهمیت واکسیناسیون گروه های هدف منطبق بر سند ملی واکسیناسیون COVID-19، به جنابعالی مأموریت داده می شود تا به عنوان بازرس و ناظر ویژه از طرف اینجانب موارد زیر را پیگیری فرمایید:
 
1_ نظارت مستمر بر کلیه موارد مربوط به تعداد و ثبت و ضبط آنها در سامانه های تعریف شده و همچنین الصاق برچسب و کد رهگیری، توزیع برحسب لیست های صادره، تحویل به مراکز استان، شبکه ها و مراکز تزریق، تطبیق مشخصات گیرندگان واکسن با اولویت های تعریف شده، ثبت کلیه موارد در سامانه TTAC و سیب و یا دیگر سامانه های جایگزین در استانهایی که غیر از سامانه سیب استفاده می کنند و همچنین معدوم نمودن پوکه ها طبق صورتجلسه تنظیمی.
 
2_ حل مشکلات اجرایی فی مابین معاونت های بهداشت، درمان، سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاه ها جهت تسریع در اجرای پروژه.
 
3_ تسریع در افزایش مراکز تزریق با هماهنگی معاون محترم بهداشت، سازمان بسیج و دیگر دستگاه هایی که می توانند مساعدت نمایند.
 
4_ برخورد قانونی و محکم با هرگونه سوءاستفاده و عدم رعایت اولویت ها و معرفی افراد خاطی به مراجع ذی صلاح.
 
5_ ارائه گزارش روزانه از تعداد تزریق، توفیق ها و یا کاستی های احتمالی به اینجانب که در این راستا حضور مستمر جنابعالی در استانها و شهرستان های کشور اهمیت دارد. ضروریست داشبورد مدیریتی جهت نظارت مستمر و روزانه اینجانب با هماهنگی جناب آقای دکتر داودی برقرار شود.
 
بدیهی است، کماکان مسئولیت اصلی تزریق و پایش برنامه نظارت تخصصی با معاون محترم بهداشت و نظارت و پایش علمی و تحقیقاتی برندهای مختلف با معاون محترم تحقیقات و فناوری خواهد بود.
 
توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
 دکتر سعید نمکی 
وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه