تا دو هفته آینده تولید مشترک واکسن کرونای اسپوتنیک وی با روسیه آغاز می شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی در ستاد کرونای استان البرز گفت: در آینده فقط کشورهایی واکسن خواهند زد که خودشان آن را تولید کنند.

وزیر بهداشت گفت: با افتخار اعلام می کنم که تا دو هفته آینده تولید مشترک واکسن کرونای اسپوتنیک وی با روسیه در استان البرز راه اندازی می شود و همه اقدامات لازم هم انجام شده است.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: سایر واکسن های تولید داخلی نیز کارهایشان در حال انجام است. ما از خرداد به بعد یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب از نظر واکسن کرونا در جهان می شویم.

پایان پیام/