اصلاح احکام بازنشستگان وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی در نامه به محمدباقر نوبخت نوشت:‌

با عنایت به قسمت آخر مفاد نامه ماده "۱" دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگی کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که بیان می دارد " به نحوی که حقوق بازنشستگان در هر طبقه/گره شغلی یا درجه/رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت ۹۰ درصد از حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان سی سال خدمت هم تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد" به استحضار می رساند با بررسی های به عمل آمده و تقاضای بازنشستگان محترم حوزه سلامت، نظر به اینکه وزار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مفاد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی بوده و حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین آن علاوه بر حقوق ثابت و فوق العاده های مشابه سایر دستگاه ها، شامل فوق العاده هایی همچون جذب، حق اشعه، سختی شرایط محیط کار و... است، لذا موضوع ۹۰ درصد میانگین رعایت نشده است. 

وی افزود: به عنوان مثال برای سال ۱۳۹۹، میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلین این وزارت با ۳۰ سال سابقه بازنشستگی و طبقه ۱۶ " گروه ۲۰ " ۱۲۰ میلیون ریال بوده درحالی که حقوق بازنشستگی بازنشستگان وزارت پس از همسان سازی طبق جداول مصوب شده، ۷۵ میلیون ریال است که بر اساس مصوبه مذکور "۹۰ درصد" میبایست ۱۸۰ میلیون ریال باشد.

به گزرش وبدا وزیر بهداشت در پایان اضافه کرد: خواهشمند است در خصوص اصلاح احکام بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور لازم را صادر نمایید.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه