ضرورت تسریع واکسیناسیون همگانی برای مقابله با کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در جمع پزشکان در سخنانی با اشاره به تدابیر لازم جهت مقابله با جهش‌های نوظهور ویروس کرونا گفت: جهش های پایداری وجود دارد که می تواند از حیث شدت، کشندکی و سرعت سرایت، الگوی شدیدتر و پیچیده‌تری نسبت به قبل داشته باشد و نظام مراقبت و پیشگیری را به چالش بکشد. 

نایب رئیس مجلس ادامه داد: حال چگونه می توان با پیش بینی‌های لازم و تدابیر به‌موقع، به‌سمت مدیریت علمی و تمام عیار رفتارهای جدید ویروس کرونا رفت و قبل از تحمیل آسیب جدی، بحران را به حداقل رساند، نظام دیده وری دقیق و رصد سریع تغییرات ژنتیکی ویروس جایگاه ویژه ای در مدیریت موفق این بیماری داشته و در نظام دیده وری، بیماران مشکوک به موقع شناسایی و تصمیمات لازم اتخاذ می شود و با قرنطینه موثر بیماران زنجیره انتقال به موقع کنترل می‌شود. 

وی افزود: اما متاسفانه طبق گزارش ها در کشور ما هزاران بیمار مبتلا، نقض قرنطینه کرده و موجب نشر بیماری شدند که از عواقب سوء مدیریت بوده است، همچنین رصد سریع تغییرات ژنتیکی نقش کلیدی را در کاهش آسیب و کنترل چرخه بیماری ایفا می نماید و نیاز به بازنگری اساسی دارد، تسریع در امر واکسیناسیون همگانی نیز می تواند مکمل برنامه های نظام مراقبت و مدیریت صحیح از پیشگیری طغیان در خیزهای احتمالی بیماری باشد، در ضمن جهت ایجاد امنیت خاطر مردم برای واکسینه شدن بایستی ساز و کار نظم دهی واکسیناسیون بسیار جدی پیگیری شود.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: با پیشگیری از طغیان بیماری از طریق بیماریابی، رهگیری و ایزوله صحیح بیماران در قالب نظام دیده وری می تواند باعث کاهش بار بستری و به حداقل رساندن مرگ و میر شود، همچنین کاهش ورودی بیمارستان ها از فرسودگی مدافعان سلامت و نیز سایر ارگان های مرتبط جلوگیری می نماید. مشکلات سنگین مالی  حاصل از بیماری کووید را در بخش درمان به حداقل رسانده و چنین اعتباراتی می تواند در مسیر ارتقای شاخص های سلامت کشور هزینه گردد.

به گزارش ایسنا نایب رئیس مجلس در پایان اضافه کرد: همچنین با جلوگیری از همه گیری ویروس های نوپدید کرونا می توان باعث رونق مجدد اقتصاد در بازار و اصناف کل کشور شد، با هماهنگی های دقیق از آسیب های جدی به معیشت مردم جلوگیری می شود و در نهایت شاهد آرامش و حفظ سلامت در تمام اقشار مردم بوده و مقدمه ای برای ایرانی بدون کرونا خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه