درمانگاه‌ها باید ملزم به ارائه خدمت ۲۴ ساعته شوند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه این گروه از پزشکان خطاب به دکتر حمیرا وفایی به این شرح است:

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی شیراز استاد گرامی سرکار خانم دکتر وفائی 

   با درود و احترام فراوان

چنانچه مستحضرید وجود قرارداد متحد الشکل برای همکاران پزشک عمومی‌ شاغل در اورژانس  درمانگاه‌های خصوصی و خیریه‌، تحت نظر سازمان نظام پزشکی و با ضمانت اجرائی لازم و همچنین منصفانه شدن حق الزحمه‌ها‌، از مطالبات دیرینه و به حق جامعه پر‌تعداد پزشکان عمومی فارس بوده است که علی‌رغم تلاش‌ها و پیگیری‌های جدی سرکار عالی‌، متاسفانه به دلیل عدم همکاری هیئت مدیره محترم انجمن درمانگاه های غیر دولتی، محقق نگردیده است. 

با وجود  مقدمه فوق الذکر و عدم تحقق مطالبات جامعه پزشکان عمومی، در کمال تعجب و تاسف سالهاست (‌و اخیرا تشدید هم شده است‌) که شاهد نقض آئین نامه وزارتی تاسیس درمانگاه‌ها و زیر پا گذاشتن تعریف درمانگاه به ضرر مردم شریف و منافع پزشکان عمومی نیز می باشیم و بسیاری از درمانگاه‌های خصوصی و خیریه شیراز و فارس‌، فعالیت غیر‌شبانه روزی و عدم استفاده از پزشک اورژانس‌ (‌حتی در حد ۸ ساعت در شبانه روز هستند‌) بدون ارائه هیچ مجوز قانونی و رسمی، دارند.

استاد گرامی

تعطیل شدن اجرای قانون مصرح به ضرر منافع و مصالح مردم و پزشکان عمومی و تنها به سود تعداد معدودی و‌ بدون ارائه هیچ مجوزی‌، آن هم در مقابل دیدگان دستگاه‌های نظارتی و منتخبان محترم  جامعه پزشکی به هیچ وجه از سوی ذی‌نفعان پرتعداد ‌قابل تحمل نیست و پیش‌تر بارها با سرکارعالی و دیگر مراجع مربوطه ‌در این زمینه مکاتبه شده و خواستار پیگیری شده ایم و بدون تردید با لحاظ همه جوانب، چنین پدیده کاملا غیرقانونی و ناصوابی موجب اجحافی در حق مردم (‌در بعد درمانی‌) و پزشکان عمومی می‌گردد که قابل درج در کتاب‌ رکودهای گینس و بی‌سابقه می باشد و همچنین وجود چنین شرایطی‌،‌ به هیچ وجه در شان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۷۰ سال سابقه آموزش پزشکی با‌ مدیریت توانمند و در مهد فرهنگ و هنر و مدنیت ایران‌، نهادهای صنفی استان ( از همه مهمتر سازمان نظام پزشکی‌) و تشکل‌های مردم نهاد حق‌جو  نمی‌باشد .  

فلذا ما امضاکنندگان این نامه از حضرت‌عالی به عنوان بالاترین مرجع مدافع حقوق جامعه پزشکی استان‌، بار دیگر درخواست می‌کنیم که به این موضوع ورود و به‌ تعطیل شدن‌ محرز قوانین و مقررات، پایان دهید و اگر در این راستا نیاز به توسل به مراجع قضائی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) می‌باشد، ما ترجیح میدهیم اینکار از سوی سازمان نظام پزشکی صورت گیرد و  فعلا با وجود این سازمان، اینکه راسا موضوع را به مراجع قضائی ارجاع دهیم به نفع حیثیت و شان جامعه پزشکی و آن سازمان نمی‌دانیم.

 با تقدیم احترام

۳۰ /‌۱/‌۱۴۰۰‌ 

امضا‌ها: ما‌ ۱۰۰ پزشک عمومی و شاغل در بخشهای اورژانس‌، این نامه را به صورت نمادین امضاء کرده‌ایم لیکن چون مسلما این موضوع به مفهوم تضییع واضح و سیستماتیک حقوق پزشکان عمومی است اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکان عمومی فارس از این حق کشی شکایت دارند و موجب جریحه‌دار شدن شدید احساسات و خشم همه گردیده است.

 

   رونوشت ها :

-        ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی ایران ، جناب آقای دکتر عباس کامیابی

-        کلیه اعضای محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز (‌حتی دو عضو مستعفی‌)‌ به عنوان یک اقدام نمادین که ایشان بدانند که جامعه پزشکان عمومی (‌پیشانی جامعه پزشکی‌) از این عزیزان انتظار پیگیری عاجل دارند.

-        ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی شیراز جناب آقای دکتر عبدالرحیم اسدی لاری

-        کلیه روسای انجمنهای صنفی و علمی فارس ، چرا که مسلما چنین اجحافی در حق جامعه پزشکان عمومی شایسته است با واکنش همه مدافعان صنفی جامعه فرهیخته و حق جوی  پزشکی روبرو شود .

-        ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز استاد گرامی جناب آقای دکتر مهرزاد لطفی

-        معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، استاد گرامی جناب آقای دکتر اورنگ ایلامی

-        مدیریت محترم دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی  به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شیراز جناب آقای عسکری

-        مدیریت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، جناب آقای قاسم ایزدی

-        رئیس محترم اداره نظارت بر موسسات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، جناب آقای دکتر علیرضا صحراگرد

پایان پیام/

مطالب مشابه