زمان‌بندی برگزاری هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، و بنابر اعلام دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر هشتمین دوره انتخابات سازمان پزشکی زمانبندی ها به شرح ذیل است:

 فعالیت: 
ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات         
تبلیغات کاندیداهای تائید صلاحیت شده                         
برگزاری انتخابات و شمارش آراء 

مسئول اقدام:
هیات اجرایی شهرستان ها
کاندیداها
هیئت نظارت و اجرایی شهرستان ها و تهران
 
تاریخ شروع:
400/2/30 
400/4/14 
400/4/25

تاریخ پایان:
400/3/5
400/4/23
400/4/25
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه