احسان شمسی گوشکی عضو کمیته اخلاق دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با حکم احمد المنظری، احسان شمسی کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت است. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه