تعرفه خدمات شایع گلوبال سال ۱۴۰۰ با محاسبه جزء حرفه ای و بیهوشی پزشک غیرتمام وقت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه سید سجاد رضوی در ذیل آمده است:

لیست تعرفه ها در فایل های پیوست قابل مشاهده  است.

تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1400با محاسبه جز حرفه ای
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه