آخرین وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک دین پرست با تشریح این موضوع که رعایت پروتکل های بهداشتی تا زمان همه گیری واکسن کرونا تنها راهکار پیش رو برای مهار بیماری کروناست گفت: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در کشور، حدودا ۶۵ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در سطح ۲ استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، بین ۴۲ تا  ۴۹ درصد بوده است، استان سیستان و بلوچستان با رعایت ۴۲ درصد پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی بعنوان آخرین و استان زنجان با ۸۲ درصد، در صدر استانها قرار دارد.

وی در خصوص وضعیت رعایت پروتکل ها در سایر استان های کشور افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۱۶ استان  آذربایجان شرقی- ایلام- البرز- بوشهر- خراسان شمالی- خراسان رضوی- خوزستان – چهارمحال و بختیاری- کردستان- کهگیلویه و بویراحمد- گیلان- گلستان- لرستان- همدان- هرمزگان و مازندران، بین ۵۰ تا  ۶۳ درصد بوده است.

دین پرست در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۸  استان اصفهان- تهران - خراسان جنوبی- فارس- قم-کرمانشاه- کرمان و مرکزی، هم گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان ها بین  ۶۴ تا  ۷۲ درصد بوده است، رعایت پروتکل های بهداشتی در (۵) استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳  تا ۸۲  درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی گفت: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در این بخش حدودا ۶۷ درصد بوده است، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

وی به موضوع ماسک اشاره کرد و در این خصوص گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۶ درصد بوده است، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۵۱ درصد و گلستان با ۵۵ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، یزد با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قراردارند.

دین پرست در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم گفت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۴ درصد بوده است، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۴۹ درصد و گلستان با ۵۴ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان های زنجان با ۸۲ درصد، یزد با ۸۱ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با اشاره به اهمیت موضوع تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی ، جهت مهار بیماری کرونا، افزود طبق گزارش متخصصین بهداشتی هم گفت: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۷ درصد بوده است، رعایت پروتکل های بهداشتی در ۵ استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳  تا ۸۲  درصد بوده است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی افزود: دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در این بخش حدودا ۶۷ درصد بوده است، دربازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

دین پرست در خصوص آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات  ناشی از تشدید بازرسی ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت هم گفت: از مجموع تعداد کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، در این بازه زمانی، تعداد ۲۵۹۳۳۳ واحد مورد بازرسی واقع شده اند، در نتیجه این بازرسی ها، ۳۱۸۷۴  مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی گردیده و ۱۷۴۱ مورد نیز پلمب صورت پذیرفته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا به روند کند، غیر قابل پذیرش و نگران کننده میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی و در سطح اکثر استانهای کشور اشاره کرد و گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی از حدودا ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به قریب ۶۵ درصد، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است که با میانگین ۹۵ درصدی مورد انتظار فاصله زیادی داشته و ضرورت دارد که ستادهای استانی مبارزه با بیماری کرونا و بویژه کمیته نظارت وزارت بهداشت ، اهتمام بیشتری در راستای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و برخورد قانونی با ناقضین آن معمول دارند.

وی اضافه کرد: در طول سه هفته اول اردیبهشت ماه، دو استان سیستان و بلوچستان با افزایش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از ۲۳ درصد به ۴۲ درصد، کماکان در رتبه ۳۱ کشوری و آذربایجان غربی با ارتقای میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از ۴۵ درصد به ۴۹ درصد، همچنان در رتبه ۳۰ جدول استانهای کشور قرار دارد و ستاد های مبارزه با بیماری کرونا در این دو استان که ماههاست در انتهای جدول استانی جای گرفته اند و میزان رعایت برخی از شاخص ها در این دو استان، حتی حدود ۵۰ درصد استانهای موفق در این حوزه می باشد، به همراه دیگر استانها که سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها، با میانگین کشوری و سطح مورد انتظار فاصله جدی دارند، بایستی با جدیت و برنامه ریزی مناسب، نسبت به شناسایی نقاط ضعف موجود و برداشتن گام های موثر در جهت جبران عقب افتادگی های موجود اقدام نمایند.
 
دین پرست همچنین به افزایش ناچیز میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی، از ۶۵ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۸ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، اشاره کرد و گفت: میانگین  استفاده از ماسک در اماکن عمومی، از ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۶ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا تصریح کرد: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی هم از ۶۱ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۵ درصد در بازه زمانی۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است، در بخش رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی هم شاهد رشد بسیار ناچیز هستیم و در این خصوص میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی از ۶۳ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۷ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.
 
به گزارش ایسنا وی در پایان با تشریح این موضوع که از مجموع کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، دربازه زمانی سه هفته اول اردیبهشت ماه، مجموعاً تعداد ۸۷۱۳۶۶  واحد توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی واقع شده اند گفت: در نتیجه این بازرسی ها؛۱۱۱۸۹۶ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی گردیده و در۱۰۶۴۳ مورد نیز، منجر به پلمب واحدهای صنفی شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه