آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، و بنابر اعلام ستاد مرکزی اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،متقاضیان ثبت نام در هیات مدیره شهرستان های واجد شرایط می توانند از تاریخ 1400/02/30 لغایت 1400/03/05 با توجه به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک لازم به هیات های اجرائی انتخابات شهرستانهای خود مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی به استناد ماده 23 قانون سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل:

1_ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2_ نداشتن فساد اخلاقی و مالی
3_ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی

4_ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و و فاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.

5_ دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی
6_ عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها:

_ فتوکپی شناسنامه "تمام صفحات دو نسخه"
_ تصویرکارت ملی
_ 6 قطعه عکس 4*3

_ تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد.
_ تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی
_ تائیدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

ستاد مرکزی اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

پایان پیام/

مطالب مشابه