جمع بندی مشکلات دستیاران پس از جلسات متعدد کارشناسی
به گزارش اداره کل روابط عمومی تصویر نامه در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی


پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه