رزیدنت ها حق شرکت در انتخابات به عنوان رای دهنده را دارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه عبدالحسین روح الامینی خطاب به قاسم جان بابایی در خصوص مشارکت رزیدنت ها در انتخابات هشتمین دوره سازمان نظام پزشکی در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه