مهلت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیات های مدیره سازمان نظام پزشکی تمدید شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی خطاب به قاسم جان بابایی در خصوص تمدید مهلت ثبت نام متقاضیات شرکت در انتخابات نظام پزشکی در ذیل آمده است: 

 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه