ناتوانی ناشی از پوکی استخوان بسیار بیشتر از سایر بیماری های غیرواگیر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رئیسی در نشست اعضای شبکه ملی تحقیقات پوکی استخوان کشور ضرورت تغییر در ساختار نظام شبکه کنونی، پیری جمعیت را بحرانی برای آینده نزدیک ایران خواند و گفت: بحث بیماری های عصبی، عضلانی و اسکلتی به علت بار ناشی از آن می بایست در اولویت های سیاست گذاری در نظام سلامت قرار گیرد.  

وی افزود: بدون شک این بیماری بار مالی بسیار زیادی را به اقتصاد جهانی تحمیل خواهد کرد و همچنین شکستگی های ناشی از پوکی استخوان سال ها زندگی توام با ناتوانی را برای افراد به همراه خواهد داشت، به طوری که ناتوانی ناشی از پوکی استخوان بسیار بیشتر از سایر بیماری های غیرواگیر است، از هر ۲ زن بالای ۵۰ سال و از هر چهار مرد بالای ۵۰ سال یک نفر در معرض شکستگی ناشی از پوکی استخوان است و استقرار کلینیک ها و نظام ارجاع و تشخیص زودرس نیاز به پیگیری جدی دارد، کمپین کشوری افزایش سواد جامعه در مورد استئوپروز و استئوپنی، پیمایش ملی IMOS و STEPS و تشخیص سریعتر استئوپروز در خانم های بالای ۵۰ سال از طرح های در اولویت وزارت بهداشت در این زمینه است. 

در ادامه محمد باقر لاریجانی نایب رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر نیز در این نشست با اشاره به این که خدمات پیشگیری و درمان استئوپروز و شکستگی در کشور از وجود شکاف بزرگی در سطح ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت، سیاست گذاران و نظام سلامت و بیمه ها رنج می برد، گفت: آگاهی ناکافی در مورد بیماری و تبعات آن، آموزش ناکافی پزشکان و کادر درمان، شکاف بزرگ بین نیاز و ارائه خدمات و فقدان سیاست و برنامه عملیاتی از مهمترین نگرانی های مطرح در این حوزه هستند که می بایست مورد توجه قرار گیرند، متاسفانه در موارد قابل توجهی بیماران دچار شکستگی مورد پیگیری های آتی قرار نمی گیرند و پس از ترخیص از بیمارستان درمان خود را پیگیری نمی کنند.  

وی مراقبت یکپارچه در استئوپروز را فرصتی برای جبران این موضوع خواند و تصریح کرد: با گسترش اطلاعات اپیدمیولوژیکی و ثبت بیماران دچار شکستگی های ناشی از پوکی استخوان قادر خواهیم بود بطور موثری بیماران را مدیریت کنیم و ساماندهی، هدفمند کردن، بسترسازی تحقیقات بنیادی و کاربردی با همکاری سازمان یافته بین واحدهای همراستا براساس تصویر موجود از وضعیت ابعاد بیماری استئوپروز در کشور رسالتی است که در شبکه دنبال می شود، مراقبت یکپارچه استئوپروز و شکستگی شامل سه سطح پیشگیری اولیه، مدیریت و درمان و پیگیری است، در همین راستا خدمات یکپارچه شکستگی های ثانویه "FLS" شامل شناسایی، ارزیابی، درمان و پیگیری موارد شکستگی اولیه در چند بیمارستان به صورت پایلوت مستقر شده است.

به گزارش ایرنا نایب رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در پایان از تدوین راهنمای بومی FLS و راه اندازی سامانه الکترونیک FLS خبر داد. 

پایان پیام/

مطالب مشابه