ارجاع الکترونیک بیش از پنج هزار نفر به بخش های تخصصی و فوق تخصصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا میرزایی گفت: سازمان بیمه سلامت در راستای ارائه خدمات سلامت الکترونیک اقدامات بسیار مفیدی را در سیاست های خود طراحی کرده است که شاید مهمترین برنامه در یک سال گذشته نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است، خوشبختانه سرعت این طرح در شش ماه دوم سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: ضمن اینکه در ۶ ماه گذشته فرآیند نسخه نویسی الکترونیکی و نسخه پیچی الکترونیکی در بخش‌های دولتی و خصوصی به شدت ارتقا پیدا کرد، لذا با دستور مدیرعامل سازمان مقرر گردید، نظام ارجاع الکترونیک نیز در سازمان شروع شود و از صندوق بیمه همگانی اجرای این طرح از سال گذشته آغاز شد. 

وی افزود: فرایند اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک در ۴ استان کرمان، کردستان، یزد و چهارمحال و بختیاری به صورت پایلوت آغاز شده است، البته از سال گذشته پرداخت در این طرح سرانه ای بوده و برای سال جاری مصوبه هیات دولت نیز اخذ شده و پرداخت در سال جاری بر اساس تعرفه های مصوب دولت اجرایی شده است که به پزشکان عمومی برای هر بیمه شده ماهانه ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و به پزشکان متخصص ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود و فرانشیز بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی امسال ۶ هزار تومان مصوب هیئت دولت شد، همچنین برابر بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال گذشته ارجاع بیمه شدگان به بخش دولتی انجام می‌شد ولی امسال با تلاش مدیرعامل این مسئله حل شده و در قالب نظام ارجاع بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی می توانند علاوه بر بخش دولتی به بخش‌های غیردولتی نیز ارجاع داده شوند.

میرزایی گفت: برآوردها در حال حاضر نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار نفر در چهار استان به پزشکان منتسب شدند و در ماه‌های بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت حدود ۸۵ هزار نفر از این جمعیت ویزیت اولیه شدند و برای ۲۵ هزار نفر نسخه الکترونیک صادر شده که پزشکان طرف قرارداد برای نظام ارجاع نسخه الکترونیک صادر کردند، البته از مجموع ۲۵ هزار نسخه و ۸۵ هزار ویزیت انجام شده حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر به بخش های تخصصی و فوق تخصصی ارجاع الکترونیک شدند، البته دو بیماری دیابت و فشار خون هم شناسایی شده است، لذا حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر تاکنون از بیماری فشار خون و دیابت شناسایی شده و تحت درمان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت در پایان اضافه کرد: روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ ویزیت پزشک خانواده در ۴ استان داریم که از این تعداد حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر هر روز به سطوح تخصصی ارجاع می‌شوند، البته ظرف یک ماه آینده عمده مشکلات در این طرح حل خواهد شد، ضمن اینکه قرار است ۶ استان دیگر از اول تیر به این چهار استان اضافه شوند که کار ادامه پیدا کند و در صورت موافقت این طرح در سه ماه دوم سال به کل کشور تسری پیدا خواهد کرد، بدون شک اقدامات بیمه سلامت در اجرای نظام ارجاع الکترونیک، نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک بسترساز برنامه پزشک خانواده فول الکترونیک مبتنی بر نظام ارجاع است که شاید شاه‌کلید راهبرد دولت آینده در نظام سلامت باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه