محرومیت یک ساله " حکیم روازاده " از اشتغال به حرفه پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن نامه علی فتاحی خطاب به قاسم جان بابایی مبنی بر محکومیت "حسین روازاده" آمده است:
 
به پیوست تصویر رأی قطعی به شماره کلاسه ۱۹۸/۵۹/۸۱۱۰ مورخ ۹۸.۰۹.۰۶ هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در خصوص آقای دکتر حسن روازاده به شماره عضویت ۵۸۲۹۰ مبنی بر یک سال محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی و وابسته در کل کشور به پیوست ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید رأی مذکور از تاریخ ۰۱/۰۴/ ۱۴۰۰ازطریق دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و سازمانهای  بیمه گر  مورد اقدام قرار گرفته و از اقدام  اجرایی انجام شده این سازمان را مطلع فرمایند.

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه