چه باید کرد؟
سازمان نظام پزشکی به عنوان یک صنف سر آمد در ایران با دریافت حق عضویت‌های سنگین از اعضای خود و داشتن اختیارات قانونی مهم، یکی از سازمان‌های صنفی پر طمطراق است که همیشه دولت‌ها نفوذ خود را نه تنها در آن اعمال نموده‌اند بلکه در بسیاری از ادوار سعی کرده‌اند که هیات‌های مدیره آن را نیز از جناح خود انتخاب نمایند؛ که صد البته در زمان‌هایی نیز  آن را وجه المصالحه خود با رقبا و دیگر جناح‌ها قرار داده‌اند. 

خبرها از رد صلاحیت افرادی حکایت دارند که سوابق بسیار مثبتی در کارهای صنفی داشته و عملا وفاداری خود را به صنف پزشکی ثابت کرده‌اند. شخصا این تصفیه و به نوعی یکسان‌سازی را پیش‌بینی نموده بودم که متاسفانه محقق شد، اما آنچه مرا امیدوار می‌کند، عزم و جدیت بسیاری از این افراد برای ادامه فعالیت‌های صنفی خویش است.

 بی شک این لفظ احراز صلاحیت یک ابزار جدید برای بدست گرفتن  و تصرف توانمندیهای صنفی سازمان نظام پزشکی میباشد تا مبادا در سالهای آتی در مقابل مطامع مدیران عالی مخالفت و مقاومتی از خود بروز دهد. اما مطمئنا عزم و اراده فعالان صنفی که خوشبختانه کم هم نیستند، از به نتیجه رسیدن کامل این نقشه جلوگیری خواهد نمود.

حال فعالان صنفی باید به چند نکته مهم دقت نمایند:
 
۱- با این روند واضح است که اهرمهای گزینشی در اختیار طیف خاصی است که آشکارا افراد مورد نظر خود را با حداقل رای به مدیریت سازمان خواهند رساند.

۲- بررسی و شناخت برنامه‌های مدیران عالی تازه به قدرت رسیده در دولت و نوع نگرش آنها به جامعه پزشکی باید در الویت باشد.

۳- راه‌های قانونی مقابله با این گزینش فله ای بررسی شود‌

۴- تمامی حرکتهای صنفی و شکایات باید با هماهنگی و بصورت گروهی انجام گردد.

۵- تسریع در تاسیس انجمنهای مختلف پزشکی و برقراری ارتباطات بیشتر بین این انجمنها تا رسیدن به یک اتحاد کامل باید در الویت باشد.

۶- و عدم دلسرد شدن از ادامه فعالیتهای صنفی.

همانطور که در یادداشت اخیر در مورد اصناف گفته شد، اصناف سازمان یافته در ایران بسیار قدرتمند و موثرند بطوریکه گاهی اسم سازمان بخود گرفته‌اند! نظیر سازمان نظام پزشکی که حتی حکم ریاست کل آن توسط رییس جمهور تنفیذ می‌شود (البته این یکی از موارد نفوذ دولت در صنف است) در حالیکه این سازمان با  پرداخت حق عضویت  توسط اعضایش اداره می‌شود!

 قطعا دولتها همیشه در تلاش خواهند بود با اهرمهایی که دارند نفوذ خود را در  اصناف، بخصوص سازمان نظام پزشکی، حفظ نمایند و این یعنی طولانی بودن راه برای باز پس گیری  صنف خود.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه