سالیانه با ۳۰ هزار شکایت پزشکی در کل کشور مواجهیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی فتاحی گفت: سالیانه با 30 هزار شکایات پزشکی درکل کشور مواجهیم که از این رقم بیش از 30 درصدش شکایت‌هایی است که به هرسه مرکز سازمان نظام پزشکی، دادسرای عمومی انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. البته باید درنظر داشت که 3 درصد از اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت می‌شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص اینکه آمار شکایات پزشکی در ایران در مقایسه با دنیا چقدراست؟ تصریح کرد: واقعاً میزانش بسیار کم است. می‌توانم قاطعانه بگویم، کشورمان درحوزه پزشکی در بحث تخصص و کارفنی نه تنها از سایر کشورها عقب نیست بلکه بسیار جلوتر نیز می‌باشد. البته می‌پذیریم که درکشورمان در بحث هتلینگ و تجهیزات درمانی و بیمارستانی ضعف‌هایی داریم. دلیل دیگر کمتر بودن شکایات پزشکی درایران می‌تواند این باشد که مردم ما خیلی اهل شکایت نیستند.

وی در ادامه به بیان روند شکایت‌های پزشکی و درمانی پرداخت و افزود: برای ارجاع شکایات، بیمار مختار است که به ما یعنی دادسرای سازمان نظام پزشکی مراجعه کند یا اینکه به دادگاه‌ها و دادسراها. کسی نمی‌تواند مستقیماً برای شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کند. وقتی پرونده‌ای در دادگاه و دادسرا مطرح می‌شود، قاضی این اختیار را دارد که پرونده را برای کارشناسی یا به پزشکی قانونی بفرستد یا دادسرای نظام پزشکی. بنابراین بیمار می‌تواند به این دومحل برای اقدامات درمانی که منجر به عارضه شده شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی فتاحی در پایان گفت: چنانچه موضوع شکایت، بحث مالی و ریالی هم باشد، علاوه براین دو محل می‌تواند به سازمان تعزیرات حکومتی نیز مراجعه کند، حتی بیمار اختیار دارد در آنِ واحد به هرسه محل مراجعه و اعلام شکایت کند زیرا نتیجه احکام متفاوت است. حکمی که دادگاه‌ها می‌دهند برحسب دیه و عرش است، تعزیرات جریمه مالی می‌کند و ما درنظام پزشکی جریمه انضباطی را اعمال می‌کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه