چگونه می‌توان از تعطیلی ۲ هفته‌ای در تهران نتیجه گرفت؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید سوری روز چهارشنبه در یادداشتی آورده است: اگر بخواهیم دو هفته تعطیلی اجرا کنیم و از آن نتیجه مطلوب بگیریم، باید اقداماتی در دستور کار قرار گیردف اول اینکه پایش و نظارت دقیق بر سفرها و خروج از منزل از جمله اقداماتی است که باید به صورت کامل، بدون اغماض و با اعمال جریمه سنگین اجرا شود.

پوشش واکسیناسیون گروه‌های پرخطر به منظور کاهش بستری ها و مرگ و میر ناشی از کرونا به صورت فعال طی این دو هفته به ۱۰۰ درصد نزدیک شود.

خروج از منزل بدون نظارت و همراهی نیروهای انتظامی، نظامی و بسیج ممنوع بوده و این کار با توزیع کوپن خروج هفته ای "حداکثر سه چهار ساعت" صورت گیرد و برای خروج از خانه،  جریمه سنگین اعمال شود.

افراد واکسن نزده به هیچ وجه حق خروج از منزل را نداشته باشند مگر برای دریافت خدمات درمانی با هماهنگی اورژانس؛ البته رسانه ها و فضای مجازی برای حضور و ماندن مردم در منزل نقش ضروری دارند.

اجرای دقیق این اقدامات سخت بوده و شاید نیاز به حضور ارتش برای این کار باشد. در غیر اینصورت تعطیلی دو هفته که هیچ دو سال هم تعطیلی اعلام کنیم و شدت عمل در اجرا نباشد موفق به مهار اپیدمی نخواهیم شد.

هیچ قانون و مقرراتی بدون آن که ضمانت اجرایی داشته و توسط سایر بخش های دولت حمایت نشود، موثر نخواهد بود. تجربه چند ماه گذشته در مدیریت اپیدمی نشان داده که پیشگیری مهمترین ابزار بشر امروز برای مقابله بر اپیدمی کووید ۱۹ است و در هیچ کشوری وزارت بهداشت و حوزه سلامت به تنهایی و بدون مشارکت کامل سایر سازمان‌ها و مردم نمی تواند به موفقیت قابل توجهی برسد. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه