نحوه ی جایگزینی ابزارهای الکترونیکی بجای دفترچه کاغذی جهت بیمه شدگان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه محمد جهانگیری به شرح ذیل است:

ریاست محترم نظام پزشکی ...

با سلام

احتراما به پیوست نامه شماره 103379 مورخ 1400/3/22 سرپرست محترم اداره کل بیمه سلامت استان تهران در خصوص نحوه ی جایگزینی ابزارهای الکترونیکی بجای دفترچه کاغذی جهت بیمه شدگان به منظور بهره برداری و اطلاع رسانی ایفاد می گردد.

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه