اعلام آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا تا امروز
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بنابر اعلام اعلام وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدای برنامه ملی واکسیناسیون تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۰  اعلام شد که به شرح زیر است:

- اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۸۰۸۶
- اسپوتنیک نوبت دوم:  ۳۶۸۷۶۹

- سینوفارم نوبت اول:  ۲۳۷۷۳۲۸۵
- سینو فارم نوبت دوم: ۱۰۹۱۰۶۶۴

- بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
- بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

- آسترازنکا نوبت اول: ۴۲۰۳۹۶۸
- آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۹۲۴۶۴

- برکت نوبت اول: ۲۸۶۳۷۵۷
- برکت نوبت دوم: ۱۴۹۰۷۳۶

- مجموع نوبت اول: ۳۱۳۵۸۴۸۵
- مجموع نوبت دوم: ۱۴۴۱۶۸۵۱

در عین حال کل واکسن تزریق شده ۴۵۷۷۵۳۳۶ است.
ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه