منشور حقوق جامعه پزشکی ایران منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید بیرودیان در خصوص تصویب منشور حقوق جامعه پزشکی ایران گفت: بعد از ابلاغ "منشور حقوق بیماران "توسط وزارت بهداشت و نیز تصویب و ابلاغ "راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی "در دوره هفتم از فعالیت سازمان، پروژه مطالعاتی گسترده ای با هدف تدوین منشور حقوق جامعه پزشکی ایران با تصویب کمیسیون تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی شورای عالی انجام شد و نتایج این مطالعه کیفی پس از تکمیل و چندین جلسه کارشناسی، بررسی و تایید توسط کمیسیون فوق، در تاریخ 1400/5/14 به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی رسید.

وی افزود: هدف از تدوین و تصویب منشور حقوق جامعه پزشکی ایران این است که اصولا رعایت حقوق بیماران و جامعه پزشکی کاملا مرتبط با یکدیگر بوده و رعایت حقوق یکی ، مستلزم رعایت حقوق دیگری است، رویکرد یک جانبه به حقوق بیماران نه تنها گره ای از مشکلات نمی گشاید بلکه شکاف ها را نیز عمیق تر می کند؛ از سوی دیگر این تصور که حقوق این دوگروه در مقابل یکدیگر قرار می گیرد ، اشتباه است. در واقع رعایت بخش زیادی از حقوق جامعه پزشکی بر عهده سایر ذینفعان از جمله دولت ها ، نهادها ، سازمان ها ، شرکت ها و ... بوده و تنها بخش کوچکی از این حقوق بر عهده مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمات سلامت است.

مدیر دبیرخانه ترویج اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی کل کشور در خصوص محورهای منشور حقوق جامعه پزشکی ایران اظهار کرد: این منشور در 6 محور کلی: احترام و منزلت حرفه ای، امنیت حرفه ای، دسترسی منصفانه به امکانات مالی و رفاهی، آموزش های لازم و روزآمد، مشارکت در تعیین سرنوشت  و نهایتا استقلال در تصمیم گیری حرفه ای تدوین شده است، با تصویب و ابلاغ این منشور ، مسئولین سازمان نظام پزشکی قادرخواهند بود با استناد به این سند نسبت به استیفاء و احقاق حقوق جامعه پزشکی، برنامه ریزی و پیگیری های لازم را انجام دهند،

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی بیرودیان در پایان گفت: اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند از اینجا نسبت به دانلود و مطالعه این منشور جهت آگاهی از حقوق قانونی خود و مطالبه صحیح از مجاری قانونی از جمله سازمان نظام پزشکی اقدام نمایند.

پایان پیام/

مطالب مشابه