تعرفه‌های پزشکی هیچ نسبتی با وضعیت موجود اقتصادی کشور ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده گفت: مهم‌ترین اولویت برای سازمان نظام پزشکی، ایجاد انسجام و یکپارچگی در بین جامعه پزشکی است و بعد، پرداختن به مسائل اقتصادی و معیشتی در حوزه سلامت کشور است.

رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: تا زمانی که وضعیت جامعه پزشکی به سامان نباشد، ارائه خدمات مطلوب به مردم امکان پذیر نیست، انطباق حقوق مردم و جامعه پزشکی، به نفع مردم خواهد بود. زیرا، این تصور که کسی بخواهد به بهانه دفاع از حقوق مردم، مصالح جامعه پزشکی را نادیده بگیرد، بیشترین صدمه را به مردم خواهد زد، این ادبیات باید در بین مسئولین نهادینه شود که رفع دغدغه‌های جامعه پزشکی منجر به بهبود وضعیت خدمات سلامت به مردم خواهد شد.

وی در خصوص اینکه چرا سازمان نظام پزشکی تاکنون آن طور که باید نتوانسته از حقوق صنف دفاع کند افزود: دلایل زیادی دارد که از جمله آنها می‌توان عنوان داشت که مؤلفه‌های قدرت در سازمان نظام پزشکی از هم جدا شده است، سازمان نظام پزشکی باید بتواند این مؤلفه‌ها را گردهم آورد و در این راه، تک تک اعضای سازمان که بیش از ۳۰۰ هزار نفر هستند، و همچنین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی و پیشکسوتان جامعه پزشکی، می‌بایست مشارکت کنند، تجمیع مؤلفه‌های قدرت، می‌تواند به بهبود وضعیت جامعه پزشکی کشور منجر شود.

رئیس زاده با تاکید بر اینکه حقوق معطل مانده جامعه پزشکی را پیگیری خواهم کرد تصریح کرد: اگر اوضاع جامعه پزشکی به سامان شود، نفع آن حتماً به مردم می‌رسد. زیرا، پیگیری مطالبات جامعه پزشکی در ذات خود، خدمت به مردم است، اگر جامعه پزشکی دغدغه داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم خدمت با کیفیت دریافت کنند. در واقع، مردم دغدغه نهایی ما هستند.

به گزارش مهر رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران در پایان با انتقاد از شرکای دولتی سازمان نظام پزشکی که در تعیین تعرفه‌ها یکجانبه گرایی می‌کنند گفت: تعرفه‌های پزشکی هیچ نسبتی با وضعیت موجود اقتصادی کشور ندارد و مراکز درمانی، کلینیک‌ها و مطب‌ها، نمی‌توانند با این تعرفه‌ها به کار خودشان ادامه بدهند، در خصوص کارکرد سیاسی سازمان نظام پزشکی نیز بنده رسماً اعلام کرده ام که ساحت سازمان نظام پزشکی را از هر گونه سیاسی کاری پاک خواهم کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه