به زودی نحوه اجرایی نظارت عامه بر فعالیتهای نظام پزشکی تهران را اعلام خواهیم کرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید موید علویان در پیامی که در سایت نظام پزشکی تهران درج شده آورده است:

 به نام خدای حاسب
سخنی با همکاران در مناصب مختلف سازمان
و تمامی اعضای محترم سازمان یعنی موکلین خود

سلام و عرض ادب

آنچه به شما قبل از انتخابات قول دادیم که در کلیه امور سازمان شفاف باشیم و حقوق مادی و معنوی تک تک شما حفاظت خواهیم کرد. از آنجاییکه بر اساس ماده ۱۴ قانون نظام پزشکی بودجه‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌  عمدتا از محل‌ حق‌ عضویت‌ اعضاء تامین میگردد اعتقاد داریم‌ که تمامی اموال و هزینه های سازمان جزو بیت المال نیست، بلکه حق الناس است و متعلق به تک تک شما اعضا می باشد و باید با درایت و رعایت حقوق شما هزینه شود. تعهد دادیم که شفافیت را مبنای کار خود قرار دهیم و از دور زدن قانون و‌مقررات و دستور العمل های مصوب خودداری کنیم.

ضمن نظارت بر عملکرد خود و همکاری با بازرسان مجمع  در اجرای ماده ۲۷  قانون ونظارت اعضای شورایعالی در اجرای ماده ۱۵ قانون و برای همه اعضا حق قانونی می دانیم و نظارت خود بر همه بخش‌های سازمان در جهت حرکت به سمت سازمان شفاف را ادامه خواهیم داد. دوری از تضاد منافع جزو الزامات اساسی در امور اجرایی خواهد بود. دوستی با تمام اعضای سازمان و مودت و رفاقت با آنان را بر دوستی های فردی برتر خواهیم کرد و از ابزارهای نظارتی و اجزای نظارتی و بازرسی در سازمان حمایت خواهیم کرد و از قانون تبعیت خواهیم کرد.

اینجانب متعهد هستم که به زودی ساز و کار و ضوابط نظارت عامه اعضای نظام پزشکی را بر فرایند های نظام پزشکی استان تهران را تدوین و در دسترس تمامی اعضا قرار دهم‌

به امید تقویت درونی سازمان در جهت پیشرفت امور

دکتر سید موید علویان
رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه