تا سال ۱۴۰۴ تعدادکافی نیروی پزشکی در کشور وجود خواهد داشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدحسین آیتی با اشاره به اینکه ما در وضعیت بدی  از نظر تعداد پزشک قرار نداریم گفت: از سالیان گذشته در تمام رشته های علوم پزشکی طرح ملی برآورد مورد نیاز حوزه سلامت بررسی شده است، زیاد بودن نیروهای پزشکی اختلالات زیادی مثل تقاضاهای القایی و درمان های غیر ضروری ایجاد و باعث آسیب به حوزه سلامت خواهد شد و نیروهای مورد نیاز حوزه سلامت بسیار دقیق سنجیده شود.

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ادامه داد: از دهه سال ۹۰ طرح ملی برآورد مورد نیاز پزشک براساس روش های علمی روز دنیا و بر اساس میزان رشد جمعیت، جمعیت سالمندی، وضعیت مهاجرت پزشکان به یک برنامه ای در کشور دست پیدا کرده تا طبق آن دانشجویان را در رشته پزشکی پذیرش کنیم. تا سال ۱۴۰۴ تعدادکافی نیروی پزشکی در کشور وجود خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان افزود: انواع معیارهای فرهنگی، اجتماعی در کشور مطرح است که باعث شده  تعداد داوطلبان  رشته پزشکی و تجربی زیاد شود که علت آن  شاید این است که  خانواده ها  آینده رشته های دیگر را مطلوب نمی بینند. ما باید برای سایر رشته ها شغل های خوبی را در نظر بگیریم. در رشته های پزشکی های سهمیه داوطلبان در منطقه یک تنها ۱۸ درصد است.

پایان پیام/

مطالب مشابه