انجام تمهیدات لازم برای کاهش موارد شکایت و قصور پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، المیرا نقی زاده در جلسه‌ای با محمد رئیس زاده گزارش مبسوطی از چگونگی روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادسرای جرایم پزشکی تهران، آمار شکایت‌ها، چالش‌ها و مشکلات موجود ارائه نمود.

در این جلسه در خصوص موضوعات مهمی از جمله پذیرش بیمه مسئولیت حرفه‌ای به عنوان وثیقه بحث و تبادل نظر شد.

برابر قانون برنامه ششم توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای تمامی اعضای نظام پزشکی همانند بیمه شخص ثالث اجباری است و در محاکم به عنوان قرار وثیقه پذیرفته می‌شود، لذا با حکم مقرر در این ماده قضات مکلف هستند در جرایم غیرعمدی "که نوعاٌ کار و فعالیت صاحبان مشاغل پزشکی اینگونه است" بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرند.

سرپرست دادسرای جرایم پزشکی تهران، ضمن برشمردن مشکلات از نظر برگزاری کمیسیون‌های کارشناسی، شناسایی شاکی‌های حرفه‌ای، علل تعدد شکایات از برخی پزشکان را بیان نموده و راه حل‌هایی برای کاهش طرح شکایات ارائه داد.

نقی زاده از آمادگی دادسرای جرایم پزشکی و قضات با تجربه برای ارائه آموزش‌های مناسب گروه‌های مختلف اعضای نظام پزشکی خبر داد و به منظور افزایش سرعت رسیدگیِ ثبت نام در سامانه "ثنا" توسط اعضای نظام پزشکی تاکید کرد.

در ادامه محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، نیز بر جلوگیری از طرح شکایات در مراجع مختلف علیه جامعه پزشکی و حفظ حرمت و شأن اعضای نظام پزشکی تاکید کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی آمادگی همکاری کامل با دستگاه قضائی و نیز انجام تمهیدات لازم برای کاهش موارد شکایت و قصور پزشکی را دارد.

به گزارش مهر وی در پایان دغدغه‌های مهم جامعه پزشکی را بحث‌های قضائی دانست و افزود: درخواست ما حفظ شأن و کرامت جامعه پزشکی است و سردرگمی و برخوردهای بعضاً نامتعارف و همچنین رفت و آمدهای طولانی بدون جبران باید از بین برود، تجمیع پرونده‌های پزشکی در یک جا به نفع مردم خواهد بود و هر قدر دغدغه جامعه پزشکی کمتر باشد خدمات بیشتر و مطلوب‌تری را به مردم ارائه خواهد داد.

پایان پیام/

مطالب مشابه