محدودیت منع تردد شبانه تاثیری در کنترل بیماری کرونا ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا استان تهران گفت: شکل تردد شبانه تغییر کرده است و ساعت های انتهایی شب خلوت تر است و ساعات ابتدایی شلوغ تر شده است و از سوی دیگر محدودیت منع تردد شبانه در کاهش تجمعات خانوادگی تاثیر نداشته است.

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت: این موضوع حجم کار زیادی به ناجا تحمیل کرده و زمانی تصویب شد که واکسیناسیون نبود در حالی که امروز طرح واکسیناسیون در حال اجرا است. این محدودیت کاربردی ندارد و اثربخشی در کنترل بیماری ندارد، لذا پیشنهاد ما حذف منع تردد شبانه است.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: اگر در مقطعی مثلاً آمار بستری افزایش یافت می توان به عنوان یک بسته و مقطعی آن را اعمال کرد، اما اجرای مداوم آن را اثربخش نمی دانیم، البته حذف این طرح باید به دلیل عدم اثربخشی باشد و نباید موجب عادی انگاری شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه