حقوق جامعه پزشکی در اجرای طرح نسخه الکترونیک نادیده گرفته شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی سالاریان با اشاره به این که نسخه نویسی الکترونیک یک نیاز روز بوده و پیشرفت فناوری اقتضاء می کند که بتوانیم نسخه نویسی الکترونیک را جایگزین روندهای سنتی نسخه نویسی کنیم گفت: اجرای این مهم می تواند خطاهای نسخه نویسی کاغذی راکه گاهی اوقات منجر به اشتباهات غیرقابل جبران می شود کاهش دهد.

وی افزود: اگر نسخه نویسی الکترونیک به درستی اجرا شود پزشکان می توانند به سوابق بیمار مراجعه  و تاریخچه سلامت افراد را مشاهده کنند ؛ همچنین با حذف کاغذ از روند نسخه نویسی سنتی کمک شایانی به سالم نگه داشتن محیط زیست نموده ایم، نسخه نویسی الکترونیک کنترل بیمه ها و دولت را بر روند های درمانی بسیار افزایش داده و از هدر رفت منابع جلوگیری می کند ادامه داد: روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور با اشکالات زیادی روبرو بوده که منجر به نارضایتی و اعتراضات فراوان از سوی جامعه پزشکی و مردم شده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به عدم بستر سازی مناسب و پیش بینی های مطلوب به منظور اجرای نسخه نویسی الکترونیکِ واحد در کشور اشاره کرد و گفت: نسخه الکترونیک در کشور مشابه بسیاری از طرح ها بصورت "راه بنداز ،جابنداز" انجام شده است.

سالاریان نبود پهنای باند و سرعت مناسب اینترنت، قطع مکرر برق در ایام تابستان، عدم یکپارچگی نسخه نویسی الکترونیک در سیستم های سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت و وجود کدهای مختلف دارویی را سبب اتلاف وقت پزشکان دانست و ادامه داد: علیرغم قول مساعد بیمه ها برای پرداخت های به روز و فوری مطالبات در صورت استفاده از نسخه الکترونیک اما پرداخت ها بطور نامنظم و با تاخیر چند ماهه انجام می شود.

وی به سردرگمی بیماران بدلیل یکپارچه نبودن سیستم نسخه نویسی الکترونیک با بیمه های مکمل اشاره کرد و افزود: نبود امکان ثبت نسخ داروهای ترکیبی، آموزش اندک و فاقد کیفیت مناسب، عدم دسترسی به پرونده و سوابق بیمار و بسیاری از نقایص دیگر جامعه پزشکی را برای استفاده از نسخ الکترونیک با معضلات متعددی مواجه کرده و می توان گفت حقوق جامعه پزشکی در اجرای این طرح عظیم نادیده گرفته شده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: با اجرای نسخه نویسی الکترونیک، صرفه جویی مناسب و قابل توجهی از نظر مالی برای سازمان های بیمه گر رخ داده است، همچنین فرآیند های کنترل نسخه ها برای بیمه ها تسهیل شده زیرا رایانه جایگزین کنترل سنتی نسخ شده است، از سوی دیگر بار مالی اجرای چنین طرحی، خرید امکانات سخت افزاری و اتلاف وقت برای جامعه پزشکی بوده که اعتراضات فراونی در پی داشته است و متاسفانه بیمه ها و دولت در روند خرید تجهیزات مورد نیاز برای نسخه نویسی الکترونیک کوچکترین کمکی به جامعه پزشکی ننموده اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی سالاریان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از زیرگروههای پزشکی امکان خدمت رسانی در قالب نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد و همچنین عدم اجرای نسخه نویسی الکترونیک در بسیاری از داروخانه ها بعلت مشکلات فنی، باعث سردرگمی بیماران و ا عتراض به این طرح شده است، امیدواریم سازمان های متولی اجرای این طرح با مرتفع نمودن مشکلات و نواقص موجود آن سبب بهره وری بهتر از طرح نسخه نویسی الکترونیک و ارتقاء خدمات سلامت در کشور شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه