شرایط مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس اطلاعیه شماره 24 مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبانی که نمره کمتر از ۱۵۰ تا سقف تعیین شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی را در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی کسب کرده باشند نیز می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند و داوطلبان برای کسب اطلاع از وضعیت مجاز بودن خود برای شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت می‌توانند به آدرسwww.sanjesh.org  مراجعه نمایند.

زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت از تاریخ ۱۹ /۸/ ۱۴۰۰ لغایت پایان وقت اداری۲۳ /۸/ ۱۴۰۰ روی سایت سنجش به آدرس فوق‌الذکر، فعال است و طبق آخرین اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، مهلت انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت با توجه به اضافه شدن رشته های جراحی عمومی، بیهوشی، طب اورژانس به رشته محل های دانشگاه علوم  پزشکی بقیه ا... و رشته کودکان به رشته محل های دانشگاه علوم پزشکی اهوازتا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰تمدید شد.

شایان ذکر است داوطلبانی که در مرحله اصلی چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پذیرفته شده‌اند و نیز افرادی که به هر دلیلی ثبت نام نکرده و یا انصراف داده‌اند حق شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت را ندارند و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل های مربوط به سهمیه مناطق محروم هستند در صورت علاقمندی به انتخاب رشته محل های مذکور می بایست بر اساس جدول شماره ۳ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل نیاز دانشگاه های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان های محل استقرار دانشگاه مورد نظر، اقدام به انتخاب رشته محل نمایند که جدول اعلام نیاز رشته محل جهت تکمیل ظرفیت، بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس فوق الذکر، منتشر شده است. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه