داروهای بیماران ای بی در تعهدات جدید بیمه‌ای رایگان شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، میرهاشم موسوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور و شیرخوارگاه شیبر در خصوص اینکه آیا تست pcr به طور کلی رایگان شد؟ گفت: تست pcr در مراکز ملکی و درمانی خودمان رایگان بود و همینطور هزینه هایی که برای بستری شدگان در مراکز ملکی به خاطر کووید_19 بود رایگان بود. بالع بر 5000 میلیارد در رابطه با کووید 19 هزینه درمان داشتیم. در مراکز غیرملکی براساس استانداردهایی که قرار بود وزارت بهداشت اعلام کند و احتمالا امروز هم در هیات دولت این موضوع در دستور کار است  رایگان می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص نسخه الکترونیکی آیا همچنان برخی داروخانه ها همکاری نمی کنند؟ گفت: نسخه الکترونیکی یک تغییر رویکرد است بخشی از مشکلات آن طبیعی است. اما اکنون حدود 99 درصد نسخه الکترونیکی اجرایی شده و یک درصدی هم ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد اما محکم پای کار نسخه الکترونیکی ایستادیم. حتی به مسیری می رویم که رسیدگی به اسناد پزشکی هم الکترونیکی شود.

به گزارش ایلنا موسوی در پایان گفت: چتر حمایتی بیمه‌ها تغییری نکرده است، در شورای عالی بیمه بعضی از داروهای بیماری‌های خاص تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند همچنین برای بیماری ای بی در تعهدات جدید بیمه‌ای رایگان شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه