حاشیه نشین ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی گفت: در پروژه طرح تحول سلامت افرادی که به هر دلیلی فاقد پوشش بیمه‌ای بودند، تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند، این مساله به صورت غیر فعال بود، اما تجربه ثابت کرده افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، به رغم وجود تمام امکانات دولت، از بیمه برخوردار نیستند.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت قرار است با تعامل، همکاری و کمک از سازمان‌های اجتماعی دیگر با حضور فعال در مناطق حاشیه نشین افراد را با داشتن کد هویت ملی تحت پوشش بیمه قرار دهد، البته این طرح با طرحی که اخیرا در بیمه سلامت همگانی اجرا می‌شود، همزمان اجرا خواهد شد، این افراد تحت پوشش یک پزشک مشخص به نام پزشک خانواده نیز قرارمی گیرند، باید بتوان خدمات حداقلی را به این گروه ارایه داد، در این باره از تمام نهادهای اجتماعی مرتبط کمک می‌گیریم، این طرح برای حاشیه نشینان کرمان به تعداد 4 هزار و 500 نفر اجرا شده است، البته در تهران نیز در برخی محلات اجرا شده و ما دراین زمینه نیازمند کمک سایر نهادهای اجتماعی هستیم.

به گزارش ایسنا معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در پایان در خصوص برخی انتقادها نسبت به عدم پوشش کافی خدمات توسط بیمه سلامت در مراکز و موسسات درمانی گفت: بیمه سلامت بر اساس قوانین، تعرفه دولتی را تحت پوشش قرار می دهد، بنابراین ما به التفاوت تعرفه در بخش دولتی و خصوصی توسط بیمه شده ناگزیر توسط بیمار پرداخت می شود. البته برای اصلاح این مشکل پیشنهادهایی مطرح شده؛ مبنی بر اینکه اگر بر اساس نظام ارجاع تقاضا به بخش خصوصی انجام شود، بیمه سلامت آمادگی دارد که تعرفه در بخش خصوصی را پرداخت کند، ضمن اینکه تعرفه باید در کشور یکسان باشد، یا سرانه بیمه پایه باید تغییر کند، به هر حال ایجاد تعادل بین منابع  و مصارف در سازمان‌های بیمه‌گر ضروری است.

پایان پیام/

مطالب مشابه