جامعه جراحان یکی از مولفه های قدرت سازمان نظام پزشکی محسوب می شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده در دیدار با اعضای هیات مدیره جامعه جراحان کشور با اشاره به این که خود نیز عضوی از جامعه جراحان هستم گفت: سازمان نظام پزشکی به مشاوره و راهنمایی جامعه جراحان که نماینده قشر عظیمی از اعضای نظام پزشکی هستند نیازمند بوده و باید ارتباط منظم و ارگانیزه ای با اساتید این حوزه داشته باشیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: جامعه جراحان یکی از مولفه های قدرت سازمان نظام پزشکی محسوب می شود، چالش های حوزه سلامت، هویت و شاًنیت جامعه پزشکی، هجمه های بیرونی، معیشت، آموزش و توانمند سازی اعضای سازمان نظام پزشکی از جمله موضوعاتی است که باید با استفاده از همفکری و همکاری اساتید جامعه جراحان کشور نسبت به مرتفع نمودن آن اقدام نمود.

در ادامه ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان کشور نیز ضمن ابراز خرسندی از این که رئیس کل سازمان نظام پزشکی خود یکی از اعضای جامعه جراحان است گفت: جامعه پزشکی با مشکلات عدیده ای مواجه ا ست که باید نسبت به برون رفت از آن ها اقدام نمود که از آن جمله می توان به بازگشت اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نیز تقویت حوزه اخلاق حرفه ای اشاره نمود، جامعه پزشکی از دیرباز ممتاز و محل رجوع و احترام عموم مردم بوده است، پزشکان باید نقش خودشان را در ارتقای اخلاقی جامعه اجرا کنند تا موازین اخلاقی هم در جامعه پزشکی و هم در بین مردم ارتقا یابد.

محمد رضا ظفرقندی عضو هیات مدیره جامعه جراحان نیز در ادامه بر لزوم حمایت انجمن ها و شخصیت های بزرگ جامعه پزشکی از سازمان نظام پزشکی تاکید کرد.

کوروش شمیمی دیگر عضو هیات مدیره جامعه جراحان  نیز بر ضرورت حمایت از اقدامات همکاران مراکز درمانی بخش خصوصی که در دوران کرونا فعالیت قابل ستایشی ارائه کردند تاکید کرد.

در ادامه این جلسه موضوعات مختلفی مانند تعرفه های خدمات درمانی، مالیات بر درآمد جامعه پزشکی، اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و تجمیع محل های رسیدگی به شکایات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در پایان محمد رئیس زاده گزارشی از عملکرد 50 روزه خود در دور هشتم کاری سازمان نظام پزشکی ارائه نمود.

پایان پیام/

مطالب مشابه