در حال تسویه حساب آبان ماه نسخ الکترونیک هستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین رنجبران گفت: پرداخت نسخ الکترونیک هر ماه تا دهم ماه بعد بر اساس نسخ الکترونیک ارسالی از سمت موسسات طرف قرارداد که در سامانه های مربوطه در سازمان ثبت می شود، محاسبه شده و جهت تخصیص ارسال می شود، اسناد هزینه ای ارسالی هرماه تا دهم ماه بعد در معاونت توسعه سازمان تنظیم و براساس منابع موجود تخصیص داده می شود.

وی افزود: منابعی که برای تخصیص نسخ الکترونیک استفاده می شود از محل اعتبارات مصوب سازمان است که در مقاطع زمانی توسط سازمان هدفمندی اختصاص پیدا می کند، تفاوت در نحوی پرداخت اسناد الکترونیک و غیر الکترونیک به این صورت است که اسناد الکترونیک با توجه به ثبت و رسیدگی الکترونیکی، بلافاصله بعد از اینکه به سامانه ها ارسال می شوند، جمع آوری شده و اعتبارات هزینه اسناد مربوط به هر ماه قبل از دهم ماه بعد  اختصاص پیدا می کند.

معاون برنامه ریزی، مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: اسناد غیر الکترونیک روند اسناد کاغذی را به روال قبل خواهند داشت یعنی تخصیص اعتبار اسناد پس از ثبت، رسیدگی و با توجه به منابع موجود انجام می شود، طبق قانون یک ماه فرصت برای پذیرش اسناد غیردولتی دانشگاهی و یک ماه فرصت برای رسیدگی اسناد وجود دارد. در نتیجه نسخ غیر الکترونیک حداقل با ۲ ماه تأخیر نسبت به زمان تولید سند پرداخت خواهند شد.

به گزارش فارس رنجبران در پایان گفت: طبیعتا براساس مدل ارسال اسناد، اولویت با مؤسساتی است که اسناد خود را به موقع و طبق ضوابط سازمان به صورت الکترونیک ارسال می کنند به نحوی که در هر کجای کشور متناسب با وضعیت انتقال اسناد، تخصیص مربوطه انجام می شود، در حال حاضر اعتبارات نسخ الکترونیک آبان ماه براساس آمار ثبت شده در سامانه ها تخصیص پیدا کرده و تسویه حساب آبان ماه درحال انجام است.

پایان پیام/

مطالب مشابه