الزامات استقرار کامل نسخه الکترونیک و حذف نسخ کاغذی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، داریوش طاهرخانی گفت: شورایعالی بعنوان منتخب اعضای مجمع عمومی باید در راستای اهداف تعیین شده در مجمع، مبادرت به سیاستگذاری نماید. در همین راستا شب گذشته جلسه ارزیابی چالش‌های نسخه الکترونیک را با حضور جمعی از اعضای مجمع عمومی به عنوان پارلمان پزشکی کشور داشتیم.

دبیر شورایعالی سازمان نظام پزشکی گفت: در این جلسه چالش‌های میدانی اجرای این برنامه در مناطق مختلف کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین چالش هایی که بعد از استقرار کامل این برنامه از اول دی دور از انتظار نمی‌باشند، احصا شدند، به حکم قانون برای استقرار کامل نسخه الکترونیک و حذف کامل نسخ کاغذی، الزاماتی تعیین شده است که تاکنون نسبت به آنها اقدام موثری صورت نگرفته است. مطابق بند یک تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰، به وزارت بهداشت تکلیف شده بود که تا پایان شهریور ماه نسبت به تدوین راهنماهای بالینی اقدام نماید و ارائه کنندگان خدمات بر اساس آن نسبت به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اقدام نمایند.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: همچنین یکی دیگر از ملزومات استقرار کامل نسخه الکترونیک و حذف کامل نسخ کاغذی، امضای الکترونیک است. امضای الکترونیک متفاوت از نام کاربری و کلمه عبوری است که در اختیار همکاران در اقصی نقاط کشور قرار داده شده است. امنیت امضای الکترونیک، متفاوت از امنیت نام کاربری و کلمه عبوری است که امکان دسترسی غیر مجاز سایرین را دارد. بنابراین امنیت شبکه در حد عدم دسترسی غیرمجاز به نام کاربری و کلمه عبور پزشکان نیست و احتمال سوء استفاده و صدور نسخه الکترونیک بدون اطلاع یک پزشک دور از انتظار نمی باشد و این موضوع می‌تواند برای همکاران ما تبعات انتظامی و قضایی در خصوص نسخی که اساسا در صدور آن نقش نداشته‌اند، ایجاد نماید، بررسی خروجی جلسه این کمیته در دستور کار جلسه شورایعالی قرار دارد و در روز ۲۵ آذر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه