افزایش ظرفیت پزشکی برای دستیابی به نسبت ۲۰ پزشک به ۱۰ هزار جمعیت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور کبگانیان در حاشیه جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه ۱۵۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوبه‌ای مبنی بر اینکه افزایش حداقلی پذیرش ۳۰۰۰ دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود کشور طی بازه زمانی حداقل ۵ سال به تصویب رسید. درواقع بر روی رقم ۳۰۰۰ نفر در صحن شورای عالی بحث و بررسی صورت گرفت. البته افزایش دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد اما زمانیکه بحث‌های دقیق تری درباره تعداد و درصد افزایش مطرح شد جمع بندی رییس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بدین گونه شد که این موضوع به منظور بحث و بررسی دقیق‌تر به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برگردد، همچنین عزیزان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامات و زیرساخت‌های لازم در راه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکیِ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور را مانع می‌دانستند.

وی با اشاره به حضور صاحبنظران حوزه‌های مختلف آموزش عالی و متخصصین پزشکی اظهار کرد: در این جلسه  ریاست فرهنگستان علوم پزشکی، رییس سازمان نظام پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث و بررسی کاملی در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی در ایران پرداختند.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور هم تامین زیرساختی و بودجه ای در افزایش ظرفیت پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قبول دارد. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس جمهور  اعلام کردند این قسمت کار و حمایت از آن را برعهده دولت بگذاریم. دکتر میرکاظمی؛ رییس برنامه و بودجه هم برای این منظور اعلام آمادگی کردند. بنابراین از این لحاظ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نگرانی ندارد اما یک سری بحث ها و اصلاحات زیرساختی لازم بود که در این جلسه تصویب شد.

کبگانیان گفت: براساس این مصوبه وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکلف است ظرف دو ماه الزامات نظام ارجاع، پزشک خانواده و مواردی از قبیل شبکه سلامت را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارایه دهد. اعضای جلسه مطرح کردند که از بسیاری از پزشکان عمومی بهره کافی برده نمی‌شود. پزشک خانواده از مواردی است که کشور قطعا نیاز بسیاری به پزشک عمومی دارد البته در حوزه پزشک تخصصی هم شاید به نسبت ۲ به یک باید انرژی بگذاریم که در مصوبه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: محور دوم افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته می‌شود چون در برخی از استان‌های مستغنی تراکم پزشک داریم اما اکثریت مناطق محروم از این نظر مشکل دارند. امروز خوشبختانه محور سوم با توجه به اختلاف نظرهای بسیار نهایی شد. در محور سوم به این نتیجه رسیدیم که هدف ما در سال ۱۴۱۰ برای دستیابی به استانداردهای منطقه و جهانی، نسبت ۲۰ پزشک به ۱۰ هزار جمعیت در نظر گرفته شود و امروز این محور مصوب شد.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور سال پایه محاسبات صورت گرفته ۱۲ پزشک در ۱۰ هزار نفر جمعیت لحاظ شده بود که  با بحث و کارشناسی  بر روی رقم ۱۳ پزشک در ۱۰ هزار نفر جمعیت توافق شد. اگرچه عدد ۱۲ را ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طی ارقام و اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخراج شده بود اما جمع بندی جلسه این بود که از عدد ۱۳ در سال ۱۴۰۰ به عدد ۲۰ در سال ۱۴۱۰ برای هر ۱۰ هزار جمعیت برسیم.

کبگانیان به مهم ترین قسمت مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی مبنی بر درصد افزایش هر ساله آن اشاره کرد و گفت: با ارایه مباحث در این زمینه، رقم درصد به کمیته ای واگذار شد. بنابراین هر درصدی در این کمیته تصویب شود، این نسبت هر ساله افزایش خواهد داشت. اعضای کمیته در دو سه روز آینده در کمیته تخصصی این عدد را استخراج می کنند. بنابراین در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جدیدی نخواهیم داشت و در صورت جلسه شورا هم ذکر خواهد شد.

وی اظهار کرد: پیگیران این مصوبه مثل داوطلبین رشته‌های پزشکی و وزیر آموزش و پرورش از این تاریخ به بعد می‌دانند که سازمان سنجش چند درصد نسبت به سال قبل افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی خواهد داشت البته بدون هیچ پیش قضاوتی حدود این عدد با همگرایی اعضای جلسه حدود ۵ تا ۱۰ درصد که سال های قبل این افزایش بوده است اما ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور پیشنهاد ۳۰ درصدی افزایش ظرفیت پزشکی را دارند که جایگاه این عدد را تا تصمیم گیری کمیته تخصصی خالی قرار می‌دهیم.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رقم نگران کننده ۷۰ هزار معدل بالای ۱۹ داوطلبین رشته‌های پزشکی گفت: این داوطلبین نخبگان کشوری‌اند و نباید برای ادامه تحصیل به کشورهایی بروند که ما در حوزه پزشکی آنها را قبول نداریم. از همین جا از همه روسای دانشگاه ها و دانشکده‌های پزشکی درخواست همکاری دارم تا نخبگان کشوری در زمینه پزشکی با آرامش در نزدیکی خانواده هایشان به تحصیل بپردازند تا اینکه به کشورهایی خالی از استانداردهای آموزش پزشکی بروند و بسیاری از جمعیت این کشورها برای معالجه به ایران می آیند.

به گزارش ایسنا کبگانیان در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه مشکلات موجود مثل تعداد تخت بیمارستانی خوشبختانه نگرانی از این نظر نیست. تعداد استاد دانشگاه علوم پزشکی هم با مقداری اصلاح قوانین و همکاری هیئت عالی جذب محقق خواهد شد. همچنین بحث خوابگاه دانشجویان پزشکی مطرح است که از خانواده‌ها در این زمینه همکاری لازم را خواستاریم و دولت سیزدهم هم این موضوع را لحاظ کند چون یکی از نگرانی‌های عزیزان مسئول موضوع خوابگاه است که ان شاء الله محقق خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه