دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای حسین همتی
 با سلام 

نظر به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی و در راستای اجرای بند 4 ماده 6 شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب 1398 وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، با عنایت به پیشنهاد رییس محترم شورای مرکزی انضباطی این وزارت، به موجب این ابلاغ بعنوان "دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" انتخاب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت موازین شرعی و قانونی با شجاعت، عدالت و استقلال‌‌نظر در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه