درصد بسیار کمی از بودجه دولت به سلامت اختصاص داده می شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رازی با اشاره به این که افزایش ناچیز تعرفه ها برای سال 1401 موجب کاهش کیفی سطح درمان خواهد شد گفت: علاوه بر آن پرداخت از جیب مردم نسبت به سال های گذشته افزایش  چشمگیری خواهد داشت.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران گفت: در اقتصاد سلامت ما درصد بسیار کمی از بودجه دولت برای سلامت اختصاص داده می شود که در حد کشورهای مترقی نبوده و نسبت به کشورهای معمولی هم بسیار کم است و از طرفی دولت برای این که کسری بودجه را به نحوی جبران کرده و مردم را راضی نگه دارد، فشار سهمگینی به پزشکان می آورد، دولت با پایین نگه داشتن تعرفه های پزشکی موجب کاهش سطح علمی، کیفی و کمی درمان شده و در نتیجه شاهد بروز درمان های نامناسب یا شانه خالی کردن از درمان های سخت توسط همکاران می شویم.

وی افزود: به عنوان مثال هیچ تناسبی بین درمان و پرداخت دیه وجود ندارد و زیربار رفتن اعمال جراحی یا درمان های پرمخاطره برای پزشکان به رویا پیوسته است چون اگر مشکلی رخ دهد باید خانه و زندگی را برای پرداخت دیه بدهند، قوانین بسیارغلطی در حوزه پزشکی داریم، همکاری که 5 سال پیش فوت کرده اکنون بیمارش درخواست غرامت دارد که با هیچ قانون و منطقی مطابقت ندارد به مسئولان بودجه سال 1401 هشدار می دهم که اگر درصد بودجه خدمات سلامت را افزایش نداده و به وضعیت معاش پزشکان توجه نکنند وضعیت پزشکی کشور بدتر خواهد شد.

رازی خطاب به کسانی که تصور می کنند وضع جامعه پزشکی خوب است گفت: ما خواستار عدالت اجتماعی در رابطه با تعرفه های خدمات پزشکی هستیم به عنوان مثال در هیچ جای دنیا عملکرد یک آرایشگاه مردانه برابر با ویزیت پزشکی یا بالاتر از آن نیست و حداقل نرخ ویزیت پزشک 10 تا 15 برابر بیشتر از آن است و علت آن را جامعه شناسان و اقتصاد دانان مشخص کرده اند زیرا با دو ماه دوره دیدن می توان کار آرایشی کرد و اگر هم سرمایه داشته باشید می توان آرایشگاه راه اندازی کرده و کسب درآمد نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران در پایان اضافه کرد: اما یک پزشک بعد 30 سال تازه شروع زندگی اش است که تورم های چندین درصد را گذرانده و باید از صفر و با جیب خالی شروع کند، ما به مسئولین برنامه و بودجه، مجلس و دولت می گوئیم که فقط عدالت اجتماعی را در رابطه با شغل خود می خواهیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه