عدم تعیین قیمت واقعی خدمات پزشکی به کیفیت خدمات لطمه وارد می کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا امینی فرد با اشاره به این که یکی از مهمترین چالش های جامعه پزشکی طی سالیان اخیر مباحث تعرفه ای و عدم تعیین قیمت واقعی خدمات پزشکی مانند سایر خدمات یا صنوف است گفت: با سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی در فرآیندی عجیب و سوال برانگیز یک قانون دائمی یعنی همان قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی توسط قانون پنج ساله لغو و تعیین تعرفه های پزشکی به شورای عالی سلامت با ترکیب مشخصی سپرده شد.

وی افزود: البته این شورا هم بیش از یک دهه از تاریخ تصویب آن تشکیل نشده و اختیار تعرفه گذاری به شورای عالی بیمه که جایگاهی در این موضوع ندارد سپرده شد و لذا بیمه ها به عنوان خریدار خدمت با توجه به اعتبارات سال بعد و نه قیمت واقعی خدمات مبادرت به تعیین تعرفه و اعلام آن به هیات دولت جهت تصویب و ابلاغ می کنند که در سایر صنوف و مشاغل به این صورت و کیفیت دیده نمی شود، عدم توجه به مبانی تعیین تعرفه، قیمت واقعی خدمات درمانی و پایین نگهداشتن تعرفه ها که براساس توان اقتصادی بیمه ها و دولت صورت می گیرد نه تنها به کیفیت ارائه خدمات لطمه جدی وارد میکند بلکه سرمایه گذاری در بخش های درمانی را توجیه ناپذیر ساخته و پدیده هایی مانند دریافت غیرمتعارف از بیماران را رواج می دهد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که بطور مثال ویزیت همکاران پزشک عمومی در ایران از کشورهای جهان و حتی بسیاری از خدمات و مشاغل دیگر کمتر است گفت: ویزیت پزشکان یا حق العمل مصوب و نیز تعرفه خدمات پاتولوژی و آزمایشگاهها و... در مقایسه با دستمزد آرایشگاهها، هنرپیشه ها و ورزشکاران بطور حیرت آوری کم است، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی این سازمان بر اساس وظیفه ذاتی و با هدف صیانت از حقوق عامه مبنی بر تضمین ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و دفاع از جامعه پزشکی که با حقوق بیماران در هم تنیده شده است و نیز برای جلوگیری از اغتشاشات تعرفه ای بر تعیین و لحاظ قیمت واقعی خدمات پزشکی و کاهش پرداخت از جیب مردم بواسطه پرداخت بخش اعظم خدمات توسط نهادهای خریدار خدمت یعنی بیمه ها، تاکید دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی امینی فرد در پایان هر گونه عدم افزایش متناسب تا رسیدن به تعرفه واقعی در شرایطی که دولت سایر خدمات مانند برق، آّب، سوخت و مالیات را دنبال و اجرا می کند، غیر قابل قبول دانست و گفت: این امر باعث افت کیفیت خدمات و محروم شدن بیماران از خدمات درمانی و عدم رغبت همکاران به ارائه خدمت و ... می شود، عدم رشد متناسب تعرفه ها و آزاد سازی ارز باعث افزایش شدید قیمت تجهیزات، دارو و کیت آزمایشگاهی و ... شده و وضعیت موجود را وخیم تر خواهد کرد، انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه با لحاظ  نمودن نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی در جهت صیانت از تداوم ارائه خدمات درمانی مطلوب و حفظ سرمایه و ماندگاری جامعه پزشکی حرکت نماید.

پایان پیام/

مطالب مشابه