سالهاست با تعرفه های واقعی خدمات تشخیصی و درمانی فاصله داریم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک شکارچی با اشاره به این که مبنای تعیین تعرفه های پزشکی باید احصای قیمت واقعی و تمام شده خدمات باشد گفت: با توجه به تورم موجود که هر روز در حال افزایش بوده و حذف ارز دولتی برای تامین تجهیزات و لوازم مصرفی حوزه پزشکی ضروری است تا قیمت تمام شده خدمات محاسبه شده و تعرفه ها بر مبنای آن اعلام شود که متاسفانه این مهم تاکنون اجرایی نشده است.

وی افزود: سوبسید خدمات درمانی را جامعه پزشکی همواره از جیب خود پرداخت کرده است و ادامه این روند گردش مالی مراکز تشخیصی و درمانی را درسال 1401 با مشکل مواجه خواهد کرد، پیشنهاد کارشناسی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش 50 تا 60 درصدی تعرفه ها مورد پذیرش شورای عالی بیمه قرار نگرفت، اکنون زمزمه هایی مبنی بر افزایش 7 تا 10 درصدی تعرفه های پزشکی از سوی سازمان برنامه و بودجه شنیده می شود که مورد تایید جامعه پزشکی نیست.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با بیان این که هدف جامعه پزشکی از رشد تعرفه ها برای سال 1401 افزایش پرداخت از جیب بیماران نیست؛ تاکید کرد: منابع مالی بیمه ها باید تقویت شده تا مردم بار هزینه ها و تعرفه های واقعی را به دوش نکشند و رضایت ارائه دهنده خدمت "پزشکان" و گیرندگان آن "بیماران" در افزایش تعرفه های پزشکی لحاظ شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شکارچی در پایان با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی، بی ثباتی قیمت ارز و افزایش روز افزون هزینه های سرباری "حامل های انرژی، حقوق پرسنل و ..." گفت: متولیان امر باید تمامی جوانب را سنجیده و عدد و رقمی را برای تعرفه های پزشکی اعلام کنند تا مراکز تشخیصی و درمانی توان ادامه فعالیت را داشته و به سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق داده نشوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه