دود واقعی نبود تعرفه پزشکان به چشم مردم می رود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رییس زاده در خصوص اظهارات ضد و نقیض درباره افزایش تعرفه پزشکی گفت: تعرفه گذاری خدمات پزشکی به معنای دستمزذ پزشک نیست، تعرفه چند جزء دارد و کوچکترین جزء آن دستمزد پزشک است. وقتی موضوع افزایش تعرفه مطرح می شود هدف فقط افزایش دستمزد کادر درمان نیست. تعرفه دارای اجزایی از جمله استهلاک، تورم، سود سرمایه، جزء فنی و حرفه ای محاسبه می شود. در قانون بیمه نیز ذکر شده است که تعرفه هرسال باید بر اساس قیمت تمام شده خدمات و تعادل منابع و مصارف در شورای عالی بیمه مشخص شود و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و توسط هیات دولت تصویب شود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: طی سالهای اخیر منابع و مصارف دیده شده است ولی قیمت تمام شده خدمات را در نظر نگرفته اند بلکه تعرفه گذاری بر اساس منابع بیمه انجام شده است و قیمت تمام شده خدمات دیده نمی شود. این موضوع باعث شده است تعرفه های مصوب طی سالهای اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.

وی افزود: بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند تا فشاری به مردم وارد نشود.دود واقعی نبود تعرفه پزشکان به چشم مردم می رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطبها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.

رئیس زاده گفت: واقعی نبود تعرفه و عدم پوشش بیمه، بستر ساز فساد خواهد شد. طی هشت سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از ده هزار تومان به 50 هزار تومان رسیده است که به هیچ وجه متناسب با تورم نیست. بیمه اعلام می کند که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند در صورتی که بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است به طوری که ارایه کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در برابر 8 خریدار خدمت.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: پیشنهاد تعرفه گذاری را برای سال 1401 به شورای عالی بیمه ارسال کرد که تایید نشد. شورای عالی بیمه افزایش 28 درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمنهای علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی ویزیت پزشک عمومی چقدر است تا بتواند تا تصمیم گیری درستی انجام شود، جدول منتشر شده به معنای اعلام تعرفه سال آینده از سوی نظام پزشکی نیست، این موضوع کاری کارشناسی و پیشنهادی برای سازمان برنامه و بودجه نیست. تعرفه اعلامی نظام پزشکی به شورای عالی بیمه اعلام شده است که تصویب نشده است.

وی اظهار کرد: نظر نظام پزشکی این است که بیمار متناسب با پوشش بیمه خود نباید هزینه ای پرداخت کند بلکه بیمه موظف است هزینه را تقبل کند تا فشاری به مردم نیاید. این کار در راستای دفاع از مردم است تا نقش پوشش بیمه بیشتر شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود. در بحث نسخه الکترونیک بیمه ها منتفع شدند. کاغذ حذف شد و در مواقعی که برق قطع است بیمار داروها را آزاد تهیه می کند. با واقعی شدن تعرفه ناامیدی و بی نشاطی در جامعه پزشکی کمتر خواهد شد، مهاجرت کمتر خواهد شد و کیفیت کار بالاتر خواهد رفت.

به گزارش فارس رئیس زاده در پایان گفت: هدف سازمان نظام پزشکی کاهش پرداختی از جیب مردم است، متاسفانه برخی از مسوولان با تصورات 15 سال قبل پزشکان را قضاوت می‌کنند و سفره درمانی برخی از مسوولان از مردم جداست و برخی پزشکان خاص آنها را طبابت می‌کنند و وضعیت اقتصادی خوبی دارند و قابل قیاس با پزشکان جوان نیستند. نباید آنها را با پزشکان جوان مقایسه کرد. امروز تمایل به مهاجرت در بین پزشکان درحال افزایش است و ما نمی‌توانیم آنها را به اجبار نگه داریم. سازمان نظام پزشکی به دنبال پوشش کامل درمان توسط سازمان بیمه گر و حفظ جایگاه پزشکان در آینده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه