تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی عملا فریز شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی چنگیزی با اشاره به این که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تاکنون به حد واقعی خود نرسیده است؛ اظهار کرد: همواره از نظر تعرفه ای عقب هستیم و بهتر است سیاستگذاران امر یکبار برای همیشه قیمت واقعی خدمات و سود سرمایه را  محاسبه کرده و تعرفه های واقعی را تعیین و ابلاغ کنند.

وی افزود: از سوی دیگر با عدم اجرای  تعهدات سازمان های بیمه گر در مورد فرانشیز و تعرفه ویزیت مواجه هستیم، در حالی که اگر 70 درصد تعرفه خدمات بخش خصوصی را بیمه های پایه پرداخت کنند هم جامعه پزشکی می تواند به تعرفه های واقعی خدمات خود دست پیدا کند و هم میزان پرداخت از جیب بیماران افزایشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که در شهرهای کوچک و متوسط کمتر پزشکی اقدام به تاسیس مطب کرده و  عمدتا ترجیح می دهند بصورت دو یا سه کا فعالیت کنند ؛ ادامه داد: علیرغم این که تعرفه های بخش دولتی نیز پایین است اما پزشکان طرحی و ضریب کا که می توانند مطب باز کنند بخاطر بالا بودن هزینه ها و کم بودن تعرفه تمایلی به این کار ندارند بویژه در گروه پزشکان عمومی که در شهرهای مختلف سالانه یک یا دو مطب عمومی افتتاح می شود و به سختی گذران اقتصادی دارد و یا به فیلدهایی نظیر ترک اعتیاد ،زیبایی و .... روی می آورند .

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این مطلب که پزشک شاغل در مطب حقوق بگیر نبوده و خود هزینه های سرباری زیادی از جمله حامل های انرژی، حقوق پرسنل و ... دارد؛ تصریح کرد: به همین علت نباید مبنای افزایش تعرفه را با میزان افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت معادل دانست، همانگونه که در مورد تعرفه خدمات سایر گروههای شغلی نیز به افزایش حقوق کارمندان استناد نمی شود.

چنگیزی ادامه داد: باید به سمت واقعی کردن تعرفه ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی حرکت کنیم و تقویت منابع بیمه ها نیز در دستور کار قرار گیرد و در تخصیص بودجه، سرانه خوبی به این بخش اختصاص یابد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی اذعان کرد :  با عدم توجه به خواسته های منطقی  یک قشر نمی توان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد و چنان چه بیمه ها 70 درصد تعرفه بخش خصوصی را بپردازند، میزان پرداخت از جیب مردم نیز کاهش پیدا می کند.

وی با بیان این که متوسط بار مراجعه مردم به پزشکان در بخش سرپایی نهایتا سالی 6 مرتبه است؛ یاد آور شد: افزایش تعرفه های پزشکی بویژه در بخش سرپایی سبب کاهش تاب آوری مردم نمی شود و اعداد و ارقام گویای همه چیز است بویژه اگر بیمه ها به تعهدات خود به درستی عمل کنند. منبع‌: سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه