تعرفه موجود کفاف تامین هزینه‌های مراکز درمانی را نمی‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اشکان آذرکیش با اشاره به این که کمیسیون تعرفه شورای عالی نظام پزشکی قیمت تمام شده خدمات را محاسبه و پیشنهادات خود را به اعضای شورا ارائه نموده است گفت: برخی با ذکر مشکلات گروه‌های شغلی دیگر، به شکل گزینشی، سعی بر هزینه دار کردن پیگیری تعرفه عادلانه برای جامعه پزشکی دارند در صورتی که ما اکیدا مخالف افزایش میزان پرداخت از جیب مردم هستیم و  بیمه ها باید به وظایف قانونی و تعهدات خود به خوبی عمل نمایند.

رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی گفت: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان از وظایفی حاکمیتی است و بیمه های پایه بعنوان ساختارهای حاکمیتی حوزه اقتصاد سلامت، موظفند سهم خود را از هزینه درمان اقشار جامعه پرداخت کنند، سالهاست بیمه ها از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نموده و جامعه پزشکی را مقابل مردم قرار می دهند، این که بیمه ها به دلیل مدیریتهای غیراصولی در طی سالیان متمادی بهره وری خود را از دست داده و توانایی مالی برای پوشش هزینه های سلامت را ندارند، نباید موجب پرداخت یارانه سلامت از جیب جامعه پزشکی شود.

وی افزود: راه حل مشکل ناکارآمدی بیمه ها، در مقیاس بزرگتر اقتصاد سلامت کشور، تعیین تعرفه های دستوری نامتناسب با واقعیت‌های اقتصادی نیست بلکه لازم است نظارت بیشتر بر این ساختارها صورت گیرد، همچنین در تدوین بودجه سال آينده به اصلِ تعادل مصارف و منابع توجه جدی شده و سهم سلامت کشور از بودجه افزایش یابد، در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، در بودجه برخی نهادها و سازمان ها افزایش زیادی دیده می شود، متاسفانه در بخش‌هایی چون سلامت و حقوق کارکنان دولت رویکرد انقباضی وجود دارد، اگر کشور مشکلات اقتصادی دارد نباید بار آن بر دوش مردم باشد لذا شایسته است مجلس نسبت به ایجاد توازن بودجه ای و افزایش سهم سلامت از بودجه سال آتی اقدام کند.

آذرکیش با تاکید بر این مهم که در حال حاضر بخش های پاراکلنیک شامل آزمایشگاه، رادیولوژی و نیز موسسات فیزیوتراپی به دلیل ماهیت سرمایه ای و تجهیزاتی دچار مشکلات دوچندان هستند خاطرنشان کرد: از چند سال گذشته یک بدعت در محاسبه جز فنی و حرفه ای این گروه رخ داده و کای مجزایی برای این خدمات تعیین شده است که با افزایش فاصله آن با کای فنی و حرفه ای عقب افتادگی زیادی در تعرفه این بخش‌ها ایجاد شده که این امر قطعا بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر سوء خواهد گذاشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی در پایان با بیان این که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، ارزش نسبی هر خدمت را بر یک مبنای واحد مشخص کرده، تعریف کای مبنای ِمتفاوت یک بدعت بی معنی و زیانبار است گفت: اگر بخواهیم این موسسات سر پا بمانند، باید به معیارهای بین المللی بازگشته و یک کای فنی و حرفه ای را برای کلیه خدمات سلامت بر پایه کتاب ارزش نسبی به رسمیت بشناسیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه