تاکی می خواهید ضعف‌های خود را در سایه واکسیناسیون کرونا بپوشانید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اصغر عنابستانی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس خطاب به وزیر بهداشت گفت: تزلزل مدیریتی در وزارت بهداشت دیده می شود. آقای وزیر تا کی در سایه واکسیناسیون کرونا می خواهید ضعف‌های وزارتخانه را بپوشانید؟

وی افزود: بیش از پنج ماه از استقرار دولت جدید می گذرد اما نیمی از دانشگاه های علوم پزشکی با مدیران قبلی اداره می شود. اگر قرار بود مدیران گذشته بر سر کار باشند چه نیازی به تغییر دولت و وزارت شما بود؟

به گزارش ایسنا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: هیئت های علمی، پزشکان و پیراپزشکان و مردم و بیماران از وضعیت موجود ناراضی هستند پس شما برای چه کسی کار می کنید؟

پایان پیام/

مطالب مشابه